Photoshop CS6 online | Mở và chỉnh sửa file ảnh, PSD, AI… trực tuyến

Chọn New Project để tạo file mới. Chọn Open From Computer để mở một file ảnh, Photoshop CS6 online hỗ trợ chỉnh sửa file .png, .jpg, .gif, .psd, .ai, .xcf, .sketch, .tiff

Nếu xuất hiện dòng chữ We use advertisement to… Hãy click chuột vào biểu tượng Adblock chọn Don’t run on pages on this site > Bấm Loại trừ (Exclude) > Bấm Tải lại (Reload).

Trường hợp dùng Adblock Plus, bạn click vào biểu tượng Adblock Plus > Chọn nút nguồn màu xanh > Chọn Refresh.

Photoshop CS6 online | Mở và chỉnh sửa file ảnh, PSD, AI… trực tuyến
4.7 (94%) 10 votes

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of