Mã màu
2
Bảng mã màu RGB, HEX, CMYK | Trong HTML, CSS, Photoshop…
3

Bảng mã màu RGB, CMYK, HEX chuẩn đầy đủ nhất, là cung cụ hữu ích cho những ai đang thiết kế website, thiết kế đồ họa với Illustrator, Photoshop, Corel...

Photoshop miễn phí
Logo