Browsing Tag

Mã màu

Lấy mã màu từ hình ảnh online

Cung cụ trực tuyến giúp bạn lấy được màu từ bất kỳ hình ảnh nào, bạn chỉ cần tải ảnh lên sau đó chọn vị trí muốn lấy màu, sử dụng hoàn toàn miễn phí.