Browsing: Mã màu

Tra mã màu trực tuyến

Cung cụ trực tuyến giúp bạn tra cứu mã màu RGB, Hex trực tuyến, tạo css nền gradient cho website. Nó là cung cụ thú vị nhà thiết kế, lập trình viên.

Lấy mã màu từ ảnh trực tuyến

Cung cụ trực tuyến giúp bạn lấy được màu từ bất kỳ hình ảnh nào, bạn chỉ cần tải ảnh lên sau đó chọn vị trí muốn lấy màu, sử dụng hoàn toàn miễn phí.