Tag: Phần mềm trực tuyến

Paint online, Online Paint Tool

Cung cụ vẽ tranh trực tuyến thay thế MS Paint trên máy tính Windows. Ngoài ra cung cụ này cũng theo kèm nhiều tính năng chỉnh sửa ảnh chuyện …