Xoay file PDF online

Bấm Chọn tệp PDF để tải file từ máy tính lên > Bấm nút BÊN PHẢI / BÊN TRÁI để xoay file theo ý bạn > Bấm Xoay PDF > Chờ một chút để cung cụ chuyển đổi và tự động tải file về cho bạn, hoặc bấm nút Tải xuống tệp PDF đã xoay.

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of