Xoay file PDF online

Cung cụ giúp bạn xoay file PDF trực tuyến, bạn có thể xoay trái hay phải tùy ý mình. Nó cũng bao gồm tính năng cắt ghép file PDF, mở khóa PDF...

Nén file PDF online

Cung cụ nén file PDF không cần bất kỳ phần mềm nào, sử dụng trực tuyến, giúp giảm dung lượng đáng kể với 3 tùy chọn: Nén ít, nén vừa và siêu nén.

Cắt file PDF online

Cung cụ miễn phí giúp bạn cắt file PDF trực tuyến không cần phần mềm. Nó cũng theo kèm tính năng ghép file PDF, chuyển PDF sang Word, nén file PDF...