Tách beat online | Dùng trực tuyến, không cần phần mềm

Bạn nhớ chọn định dạng Mp3 khi tải xuống để nhạc mở được trên nhiều thiết bị và dung lượng file cũng nhẹ nhất. Rất khó để tách giọng hát hoàn toàn khỏi bài hát, vì vậy sau khi làm xong bạn có thể vẫn còn nghe giọng hát nhỏ trong đó, mong…

Lấy mã màu từ hình ảnh online

Cung cụ trực tuyến giúp bạn lấy được màu từ bất kỳ hình ảnh nào, bạn chỉ cần tải ảnh lên sau đó chọn vị trí muốn lấy màu, sử dụng hoàn toàn miễn phí.