Xoay file PDF online

Cung cụ giúp bạn xoay file PDF trực tuyến, bạn có thể xoay trái hay phải tùy ý mình. Nó cũng bao gồm tính năng cắt ghép file PDF, mở khóa PDF...

Nén file PDF online

Cung cụ nén file PDF không cần bất kỳ phần mềm nào, sử dụng trực tuyến, giúp giảm dung lượng đáng kể với 3 tùy chọn: Nén ít, nén vừa và siêu nén.

Cắt file PDF online

Cung cụ miễn phí giúp bạn cắt file PDF trực tuyến không cần phần mềm. Nó cũng theo kèm tính năng ghép file PDF, chuyển PDF sang Word, nén file PDF...

Chuyển PDF sang Excel online

Cung cụ chuyển đổi file PDF sang Excel trực tuyến mà không làm lỗi font. Nó cũng bao gồm tính năng chuyển PDF sang Word, PDF sang PowerPoint, PDF sang JPG.

Chuyển Word sang PDF online

Cung cụ trực tuyến giúp bạn chuyển file Word sang PDF dễ dàng, nó cũng theo kèm tính năng chuyển PowerPoint sang PDF, Excel sang PDF, JPG sang PDF.